Radio – revolutionen i ljudvågorna

Radion – historia och fakta

Hur fungerar radion?

Radio är en form av ljudkommunikation med hjälp av radiovågor. Tekniskt går det ut på att trådlösa signaler överförs som modulerade, elektromagnetiska vågor från en sändare för att sedan ”komma ut” i en annan i form av ljud.

Radio som sänds i syfte att nå flera mottagare kallas rundradio. När ljudkommunikationen sker mellan två stationer som båda kan sända och motta kallas det trafikradio, eller kommunikationsradio.

När uppfanns radion?

Radion uppfanns mot slutet av 1800-talet – vem som gjorde det är fortfarande oklart. Vissa hävdar att det var Guglielmo Marconi, en italiensk vetenskapsman, och andra att det var en serbisk ingenjör vid namnet Nikola Tesla.

Hur har radion påverkat samhället?

Radion har utan tvekan varit en av våra viktigaste mänskliga uppfinningar – den förde ihop människor och händelser på olika sidor av världen innan många andra kommunikationsmedel. Radion har varit en avgörande del av många globala fenomen – hjälpt piloter och soldater kommunicera under krig, hämtat rockmusiken till vanliga 60-talshem och spridit nyheter och kunskap till folk runt hela världen.

Radio i Sverige

När kom radion till Sverige?

1924 bildas AB Radiotjänst, som får statens tillåtelse att bedriva rundradioverksamheten. Första radioprogrammet sänds i mars 1925 och var en högmässa i Stockholm – den sändningen nådde 40 000 mottagare. 1933 hade radion gått från att sända bara några timmar varje kväll till åtta sändningstimmar om dagen.

Vem äger Sveriges Radio?

1957 fick AB Radiotjänst det nuvarande namnet Sveriges Radio. SR ägs, tillsammans med Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio, av Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR. Vem som blir stiftelsens ledamöter bestäms av regeringen. Sveriges Radio är alltså ett dotterbolag och dess styrelse utses av moderbolaget.

Varför betalar man radiotjänst?

Tidigare har alla svenska hushåll och företag som ägt, hyrt eller lånat en tv-mottagare enligt lag varit tvungna att betala radio- och televisionsavgiften, som varit 2400 kr om året. Denna avgift finansierar delvis kostnaderna för public service, med andra ord Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion.

Från och med 1. januari 2019 ersattes den gamla avgiften med en allmän public service-avgift.