Podcast – vad är det?

Podcasten har tagit världen med storm och är ett av våra viktigaste nutida medier.

Idag finns över 550 000 poddar världen runt – sammanlagt över 18,5 miljoner avsnitt.

Vad betyder podcast?

När vi talar om podcasts menar vi ofta det mediala fenomen, där den traditionella radioprogramsformen kombineras med moderna, tekniska forum.

Poddsändning (från engelskans podcast) är metoden där (ljud)filer publiceras via internet. Trots att vi på denna nätsida koncentrerar oss på det auditiva kan en podcast egentligen vara vad som helst som sänds via internetfiler – texter, video, ljud.

Vad är en podcast till skillnad från radio?

1

Podcasten är mindre bunden

Radioprogram följer ofta en specifik sändningstid och räcker ett visst antal minuter. Innehållet klipps enligt programramen, medan samma podcast i många fall kan variera i tid – innehållet styr formatet, inte tiden. På samma sätt kan podcasts laddas upp lite när som – ett klockslag denna vecka och ett annat en annan vecka.

2

Samma regler gäller inte podcasten

I och med att radiokanalerna antingen är statliga anstalter eller ägs av större företag finns det ofta regleringar på vad som är lämpligt innehåll, det vill säga vad man får och inte får säga. Att uttala sig kränkande mot personer eller folkgrupper, att svära eller att berätta om olaglig aktivitet kan exempelvis anses opassande. De poddar som inte ägs av en större anstalt behöver nödvändigtvis inte tänka på detta.

3

Podcasten är mindre förutsägbar

På samma sätt som radioprogrammet ofta är förutbestämt tidsbundet är även innehållet i många fall mer traditionellt. Där radioprogram ofta följer en känd mall – innehållet baseras på nyheter, intervjuer, sport osv – strävar poddar ofta till nya koncept, att skapa något som ännu inte finns.

4

Podcasts prenumereras och finns kvar

Podcasten har ofta en eller flera plattformar som lyssnaren söker sig till när det passar denne bäst. Det är vanligt att man prenumererar på en podd, vilket gör att den finns tillgänglig i ens poddapp när den publicerats. Sen får podden ligga uppe och kan lyssnas på om och om igen.